Om Obbola

Obbola, en av Umeå kommuns äldsta byar är belägen på Obbolaön, omfamnad av havet där älven delar sig i Väster- och Österfjärden. Här finns en tydlig byakänsla, ett starkt lokalt engagemang och ett myllrande naturliv. Byvikens röda fiskebodar utgör karaktäristiska inslag invid den flitigt använda småbåtshamnen. Vitskärsudden bjuder på vidunderlig havsutsikt och stenhällar som gjorda för en fikapaus. Inåt havsviken breder den klassiska Fläse camping ut sig, populär bland såväl unga som gamla.

Byviken

Utmärkande drag för Obbola

  1. Positiv befolkningsutveckling! Obbola utgör en av kommunens fem större tätorter. Idag bor det ca 2800 människor på ön. Naturlugn och havsutsikt i kombination med goda kommunikationer och närheten till stan gör byn eftertraktad.
  2. Väl utbyggd offentlig och kommersiell service. Förskolor, F–9 skolor, bibliotek och livsmedelsbutik finns i Obbola såväl som i närbelägna Holmsund. I Holmsund finns också två äldrecenter, en hälsocentral, tandvård, apotek, bank och butiker.
  3. Vacker skärgårdsmiljö. Var du än befinner dig är det aldrig långt till friluftsområden, badstränder, klipphällar och hav.
  4. Lokalt engagemang. Många föreningar arbetar för att bevara bygdens kulturhistoria. Obbola fiskarmuseum är ett sådant exempel, där Fiskareföreningen och Hembygdsföreningen gått samman för att ta vara på byns historia av fiske och säljakt. Den ringlande fornstigen med tillhörande informationsskyltar är ett annat exempel. Här finns också föreningen Nätet som arbetar för Obbolas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Källa: https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/stadsdelarochomraden/holmsundochobbola.4.4ff54ec174f999469c761.html