27 september 2021
Home » Föreningar » Obbola Fiskarmuseum

Obbola Fiskarmuseum

Obbola fiskarmuseum är ett samarbete mellan Obbola hembygdsförening och Obbola fiskareförening. Bidrag har vi fått genom Leaderprojektet URnära samt hjälp och stöd av
Västerbottens museum Gammlia.

Kommentera